EKSPERCI W STRATEGIACH WZROSTU

Łączymy perspektywiczne spółki z doświadczonymi inwestorami i liderami przedsiębiorczości.

o nas

FINKLUB Investments prowadzi działalność doradczą, kojarząc spółki poszukujące finansowania udziałowego z inwestorami prywatnymi zainteresowanymi inwestycjami w perspektywiczne przedsięwzięcia biznesowe.
Inwestorzy to głównie osoby fizyczne – byli lub obecni właściciele małych i średnich firm oraz osoby na wyższych stanowiskach w korporacjach lub firmach prawnych i konsultingowych.

FINKLUB Investments działa pod firmą SILBA Management Sp z o.o.
KRS: 0000739927, Warszawa, Polska

nasze projekty

Typowe inwestycje w jedną spółkę mieszczą się w przedziale 600 tys. zł – 2 mln zł, a pojedynczy inwestorzy dokonują wkładów od stu do kilkuset tysięcy złotych. Horyzont inwestycyjny to zwykle 3-4 lata, przy czym inwestorzy oczekują zwrotów Cash-on-Cash co najmniej trzykrotnych. Część inwestorów wnosi, oprócz kapitału, także wsparcie biznesowe, tzw. „smart money”.

Inwestorzy są zainteresowani spółkami z o.o. w fazie wzrostu lub wczesnego wzrostu, działającymi na perspektywicznych rynkach oraz posiadającymi konkurencyjne produkty lub usługi i modele biznesowe już zweryfikowane przez rynek. Spółki powinny też dysponować kompetentnym i właściwie zmotywowanym zespołem kluczowym, poświęcającym 100% swojego czasu dla spółki.


Proces inwestycyjny, od podpisania umowy o doradztwo przez spółkę i FINKLUB Investments do zamknięcia transakcji i przekazania finansowania spółce przez inwestorów wyznaczonych przez FINKLUB Investments, trwa zwykle od 2 do 3 miesięcy.

PROCES INWESTYCYJNY

Proces inwestycyjny trwa zwykle od 2 do 3 miesięcy i składa się z poniższych etapów:

·      Analiza: na podstawie otrzymanych od Spółki informacji (pitch deck, model finansowy) FINKLUB Investments weryfikuje jej biznes oraz plany rozwojowe z punktu widzenia zwrotu z inwestycji w Spółkę dla inwestorów prywatnych (aniołów biznesu) i wiążącego się z tym ryzyka. Oceniana jest unikalność produktu, model biznesowy, trudność jego skopiowania, jak też realność biznesplanu Spółki oraz proponowanych kamieni milowych;

 ·    Propozycja Term Sheet: w przypadku pozytywnego wyniku etapu Analizy, FINKLUB Investments proponuje Spółce Term Sheet określający warunki zaangażowania kapitałowego inwestorów prywatnych, w tym określa: kwotę inwestycji, wycenę Spółki wyznaczającą cenę nowych udziałów, terminarz transakcji oraz niezbędne zmiany w umowie Spółki. Term Sheet zawiera typowe uprawnienia i gwarancje dla inwestorów, np. prawo do przyłączenia się do wspólników większościowych (Tag Along), pierwszeństwo w razie likwidacji Spółki;

 ·       Podpisanie Term Sheet: uzgodnienie i podpisanie Term Sheet przez FINKLUB Investments, Spółkę oraz jej wspólników;

 ·       Dobór inwestorów: FINKLUB Investments kompletuje skład grupy inwestorów zainteresowanych objęciem udziałów w Spółce i przedstawia listę tych inwestorów. Spółka ma prawo odmówić udziału konkretnej osoby z tej listy wskazując powody takiej decyzji;

 ·       Badanie Due Diligence: FINKLUB Investments przeprowadza proces badania due diligence Spółki w zakresie prawnym oraz finansowym, technologicznym i biznesowym, angażując podmioty wyspecjalizowane w zakresie audytu;

 ·       Zawarcie umowy inwestycyjnej: FINKLUB Investments przedstawia projekt umowy inwestycyjnej pomiędzy inwestorami i Spółką. Na tej podstawie Spółka i inwestorzy uzgadniają ostateczny jej tekst oraz projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników;

 ·       Zamknięcie transakcji: podjęcie uchwał Zgromadzenia Wspólników w uzgodnionym brzmieniu. Inwestorzy składają oświadczenia i dokonują wpłat na objęcie nowych udziałów w Spółce. Spółka zgłasza podwyższenie kapitału zakładowego do rejestracji sądowej.

prześlij informacje o swoim projekcie